консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Ние предлагаме

Документите за безопасност на храните са необходими за всички обекти, в които се предлагат, обработват и произвеждат храни съобразно изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните и чл. 10 от Закона за храните обн. в ДВ. бр. 52/2020г. изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г. Видът и обема на документите зависят от дейностите в обекта. Основните документи за безопасност на храните са НАССР система и система за самоконтрол.

НАССР система

Какво представлява изготвянето на HACСP системата може прочете по-надолу.

Кога е необхидим HACCP?

НАССР система се изготвя само за обекти, в които се обработват и произвеждат храни. В документа се описват групите храни, които се обработват и произвеждат, изготвя се технологична схема на отделните процеси, извършва се анализ на опасностите (биологични, химични и физични), определят контролни и критично контролни точки (ККТ), мониторингови и верификационни процедури и коригиращи действия.

Кога е необходима Система за самоконтрол?

Системата за самоконтрол се изготвя за всички видове обекти за търговия с храни, включително и за обекти за производство и обработка на храни. В документа се описват 9 програми.

Необходимите 9 точки

Сграда, помещения и оборудване

Приемане на храни и материали и предмети за контакт с храните;

Съхранение на храни и материали и предмети за контакт с храните

Технологична обработка на храните (само за обекти за обработка и производство на храни)

Поддържане на хигиената в обекта

Лична хигиена на персонала

Обучение на персонала

Борба с вредители (за ДДД обработка)

Бракуване и изтегляне на храни

Към НАССР системата и системата за самоконтрол има контролни карти и чек листи

Допълнителни документи за безопасност на храните са: мониторингова програма, в която е включен график за изследване на безопасността на храни и работни повърхности, технологична документация, процедура за снижаване на нивата на акриламид и процедура за управление на СЖП отпадъци. Изготвят се само за обекти, в които се обработват и произвеждат храни.

Зоомагазини и животински храни

Освен за обекти за храни за човешка консумация изготвяме и документи за безопасност на храните за зоомагазини и обекти за приготвяне на животински храни, съобразно изискванията на Ветеринарномедицинският закон.
Животински храни

Нашият екип работи успешно от 01.10.2013год., като през годините сме изготвили документи за над 4000 клиенти от цяла България.

Клиентите ни са от градовете София, Бургас, Варна, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Перник, Русе, Пазарджик, Троян, Благоевград, Панагюрище, Копривщица, Търговище, Видин, Монтана, Сливен, Средец, Самоков, Ямбол, Харманли, Димитровград, Хасково, Земен и много други градове.

Благодарение на клиентите научихме за много села, които не ни бяха известни.

Имаме клиенти от с. Томпсън, с. Церово, с. Виноградец, Долище и много други.

Изготвили сме документи за много иновативни производства, които предлагат продукция, която за първи път се предлага на българския пазар.

През последните години повече от 50% от клиентите ни са хора, на които сме препоръчани от други наши клиенти, което е доказателство за добра работа и висока оценка. През годините изготвихме множество предложения до централата на БАБХ и МЗХГ за облекчаване на изискванията и уеднаквяване на контрола във всички Областни дирекции за безопасност на храните на територията на България.

Защитавали се наши клиенти при необходимост пред контролните органи.

Повечето от членовете на екипа са бивши служители от системата на Агенцията по храните и познават много добре нормативната база.

Ние държим на доверието и нашите отношения с клиентите не завършват след предаване на документацията, а след приемане на обекта от контролните органи, започване на работа и усвояване на изискванията за водене на документация.

При промяна на законодателството в областта на храните уведомяване клиентите ни по телефона или имейл адрес.

При предаване на документацията извършваме консултация на място, по телефона или онлайн.

На територията на цяла България работим съвместно със специалисти, като адвокати, счетоводители, специалисти по трудова медицина, специалисти за ДДД обработка и др.

Чрез информацията в блога искаме да мотивираме повече българи да стартират свои бизнес и да бъдат успешни.

4000+

Завършени прокети

8197

Доволни клиенти

10

Партньори

Виж нашите партньори

300+

Клиенти

Виж нашите клиенти

error: Съдържанието е с авторски права !!!