консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Блог

Изисквания за регистрация на кафе- бар

С настоящия пост ще Ви запознаем с изкисванията за регистрация на кафе- бар.

Съобразни номенклатурата на БАБХ  в обекта могат да се предлагат следните храни и напитки: топли напитки (кафе, чай и др.), фрапе, лате, фреш, смути, коктейли (алкохолни и безалкохолни), минерални, трапезни и изворни води, плодови сокове и нектари, газирани напитки, пиво, спиртни напитки, вино, бисквити, кексове, чипс, шоколадови и захарни изделия, солети, крекери, ядки, сладолед и нетрайни сладкарски изделия (ако имате отделна витрина) и готови сандвичи.

Това е максимално допустимия асортимент, но не е задължително да предлагате всичко.

I. Изисквания за помещенията:

1. Необходима е складово помещение или изолирана площ за съхранение на суровини, оборудвани с рафтове и стелажи и хладилни съоръжения при необходимост.

2. Необходима е търговско помещение, което се оборудва с:

  • Бар- плот с една или две мивки;
  • Миялна машина ако в обекта се приготвят фреш, мелби и се предлагат малотрайни сладкарски изделия;
  • Рафтове и стелажи за съхранение на продукти;
  • Хладилни витрини за съхранение на напитки;
  • Хладилни витрини за съхранение на малотрайни сладкарски изделия и готови сандвичи (ако се предлагат);
  • Зона/и за клиенти, оборудвана/и с маси, столове, сепарета и/или друго обзавеждане по Ваш избор.

3. Кът за преобличане на персонала трябва да осигурите изолиран кът със закачалки или гардероб, който може да се постави и складовата площ за обекти с по- малък капацитет.

4.  Санитарен възел (тоалетна) за клиенти и персонала. За обекти с по- малък капацитет може да се осигури само една тоалетна;

Тоалетната трябва да е с преддверие ако вратата и се отваря директно в помещението, в което се борави с храни;

5. Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване и дезинфекция.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните и чл. 10 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г.

  • НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки ако се приготвя фреш и смути;
  • Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;
  • Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

В областната дирекция по безопасност на храните се подават следните документи:

1. Заявление по образец (Образец КХ №1 с приложен списък с групи към него);

2. Документ за законност по ЗУТ  съобразно изискванията на чл. 26, (1) т 2 „а“ от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020г. Трябва да се приложни един от следните документи:

– Разрешение за въвеждане в експлоатация;

– Разрешение за ползване;

– Акт 16;

– Удостоверение за търпимост (за по-стари сгради).

Статута на помещението трябва да е на магазин или търговско помещение.

3. Договор за наем или документ за собственост (нотариален акт.).

До 5 работни дни от подаване на документите се извършва документална проверка и  обекта се регистрира и вписва в електронен регистър, съобразно чл. 26 (6) от Закона за храните.

Дата на започване на дейността не може да бъде по-рано от 14 календарни дни от датата на подаване на заявлението, съобразно изкисванията на  чл. 26 (2) т.11 от Закона за храните.

Проверката от инспекторите от отдел „Контрол на храни се извършва до 60 календарни дни, съобразно изискванията на чл. 26 (9) от Закона за храните.

Съобразно новият  Закона за храните, обн. в Д.В. бр. 52/2020г., в сила от 09.06.2020г., обектите могат да отворят преди физическата проверка от инспекторите.

2. Документи за категоризация:

  • В общината се подават заявления за категоризация и определяне на работно време, копие на фирменото решение, договор за наем или документ за собственост, документи за квалификация на персонала (ако имат такъв), удостоверение за регистрация от ОДБХ или протокола от проверката.

След подаване на документите се задейства процедура по категоризация.

До получаване на категоризацията може да работите, като пазите входящите номера.

3. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация.

  Надявам се, че с информацията за откриване а кафе- бар сме Ви били полезни.  Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева.

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!