консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Блог

Нови изисквания за регистрация на обект за приготвяне на палачинки и гофрети

Палачинките и гофретите са вкусни и са едни от най-предпочитаните продукти от всички възрасти.

Видът на обектите,  в които могат да се предлагат продуктите съобразно номенклатурата на БАБХ са: бърза закуска, кулинарен магазин, магазин с топла точка, кафе-сладкарница, кафе-аперитив, снек-бар и др.

I. Изисквания относно документацията и регистрационния режим:

За да регистрирате обект за приготвяне на палачинки и гофрети е необходимо:

1. Да регистрирате фирма;

2. Да намерите помещение с подходящ статут по ЗУТ (Закон за устройство на територията). Статутът може да е на магазин, бърза закуска, търговско помещение, заведение и др. Наименованието на документите по ЗУТ са:

– Разрешение за ползване;

– Удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177 от ЗУТ;

– Разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ

– Удостоверение по чл. 178 от ЗУТ, което удостоверява, че обекта не подлежи на въвеждане в експлоатация (за по стари сгради);

– Удостоверение за търпимост;

Документът за статута се изисква от 09.06.2020г., съобразно изискванията на чл. 26, ал. 1, т.2 от Закона за храните, обн. в ДВ бр. 52/2020г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 13/2021г. Преди тази дата не се е изисквал.

3. Да се разработят документи за безопасност на храните.

Документацията за безопасност за храните за обект за приготвяне на палачинки и гофрети включва:

  • НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки;
  • Система за самоконтрол, свързана сдобрите търговски и хигиенни практики;
  • Мониторингова програма за контрол за изследване на продукти и работни повърхности за календарна година;
  • Програма за управление на отпадъци;
  • Контролни карти и чек листи;

Ние можем да изготвим документацията за безопасност на храните и да подадем документите в Областните дирекции по безопасност на храните.

След подаване на документите в ОДБХ, обектът се регистрира до 5-тия календарен ден, а работа може да започнете до 14-тия календарен ден, като се брои от датата на подаване. Проверката от инспектори от ОДБХ е от вписване на обекта в регистъра до 30-тия ден. Съобразно настоящия ЗХ не е необходимо да се извърши проверка за да започнете дейност, а може да се започне на 14-тия ден дори и да не е извършена проверка. Изискването е описано в чл. 26, ал. 2, т.11, ал. 6, 7 и 9 от Закона за храните.

4. Допълнителни документи:

  • Разработка по трудова медицина ако имате наети работници;
  • Договор  с фирма за обработка за вредители;
  • Договор с фирма за извозване на СЖП отпадъци (черупки от яйца, колбаси и сирена негодни за консумация.

Можем да Ви съдействаме и насочим към доказани специалисти, с които работим.

 II. Изисквания към материално- техническата база на обекта:

Необходимо е да имате помещение, в което да осигурите две мивки или една двугнездова мивка.

Едната мивка е за обработка на продуктите, която включва измиване на черупките на яйцата, измиване на плодове, зеленчуци и др. Може да имате и отделни мивки за обработка на яйцата и измиване на плодове и зеленчуци, но не е задължително.

Другата мивка е за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа.

Необходимо е да имате работни плотове за приготвяне на сместа.

За термичната обработка се осигурява котлон и плоча за печене, както и вентилационна или аспирационна система за отвеждане на парите, монтирана над котлона.

Необходимо е да се осигури хладилно съоръжение  за съхранение на сместа за палачинки, гофрети и суровините, изискващи хладилни условия на съхранение, като сирене, кашкавал, колбаси и др.

Броя на хладилните съоръжения зависи от капацитета на обекта. Може да се осигури хладилна витрина за съхранение на суровините, които се влагат в палачинките и гофретите.

Ако влагате сладолед и замразени плодове трябва да имате фризер.

За съхранение на суровините, които не изискват хладилни условия на съхранение, като конфитюри, плодове, какаов крем и др. се осигуряват рафтове, стелажи и работни плотове, съобразно Вашите предпочитания.

За обекти с по-голям капацитет може да се осигури склад, но не е задължително.

За преобличане на персонала трябва да осигурите изолиран кът със закачалки или гардероб.

За съхранение на препаратите за почистване и инвентара се осигурява шкаф.

Санитарен възел (тоалетна) се осигурява към помещението или в близост до обекта.

Ако не може да се осигури тоалетна в помещението може да се използва от съседен обект за търговия с храни или обществена тоалетна (може и в търговски център). За използването на тоалетна трябва да има сключен договор. Необходимо е да има мивка с топла вода, както и средства за измиване и подсушаване на ръцете.

Тоалетната трябва да е с преддверие ако вратата и се отваря директно в помещението, в което се борави с храни.

Това са основните изисквания за регистрация за регистрация на обекти за приготвяне на палачинки и гофрети. При възникване на въпроси пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или се обадете на тел. 0988 357 062

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!