консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Image thumbnail

Блог

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПЕЧЕНЕ, ДРАЖИРАНЕ И ЗАХАРОСВАНЕ НА ЯДКИ И МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА

Ядките и маслодайните семена  са вкусни и полезни, защото  съдържат прости въглехидрати, мастни киселини, витамини, минерали и диетични фибри. Могат да се консумират самостоятелно или да се влагат в зърнени закуски, смути, десерти и др. храни.

Да се открие пекарна за ядки не сложно и не изисква голяма инвестиция.

В настоящата статия ще Ви запозная с изискванията за регистрация на пекарна за ядки и маслодайни семена с изпичане и продажба на място и обект за производство и пакетиране на печени ядки и маслодайни семена, които се дистрибутират до търговски обекти. В производствените обекти можете освен печене на ядки и маслодайни семена да извършвате дражиране на ядки, маслодайни семена и изсушени плодове. 

I. Изисквания за регистрация на пекарна за ядки и маслодайни семена, които се реализират на място в обекта, до краен потребител:

1. Изисквания относно помещението и материално-техническата база:

В обекта е необходимо да се обособи:

– Складово помещение или изолирана складова площ за обекти с по-малък капацитет;

– Работна площ, която да се оборудва с две мивки или една двугнездова мивка, работен плот, и кът за термична обработка с фурна и вентилационен чадър или аспиратор над нея. Едната мивка се използва за измиване на ядките и маслодайните, които се осоляват, а другата за измиване на инвентара и ръцете на персонала по време на работа. Ако използвате конвекторна фурна и в характеристиката на уреда пише, че не отделя пари може да няма вентилационен чадър или аспиратор. 

– Търговска площ за продажба, оборудвана с неутрални или топли витрини за съхранение на ядките или маслодайните семена, рафтове и стелажи. Ядките и маслодайните семена могат да се предлагат сурови, а също да се предлагат получени готови изсушени плодове, захаросани ядки и изсушени плодове, ядки и изсушени плодове с шоколадова глазура, екструдирани соя, грах, царевица и др.

– Санирано-битова площ за преобличане на персонала, оборудвана с гардероб/и или закачалки.

– Тоалетна за персонала, оборудвана с тоалетна чиния с ефективна промивна инсталация, мивка с течаща топла и студена вода. Вратата на тоалетната не трябва да се отваря директно в склада или работната площ.

2. Необходими документи за регистрация, които се изискват от БАБХ:

1. НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки;

2. Система за самоконтрол;

3. Мониторингова програма;

4. Контролни карти и чек листи.

I. Изисквания за регистрация на производствен обект за печене, дражиране и захаросване на ядки, маслодайни семена и изсушени плодове

1. Изисквания относно помещението и материално-техническата база:

Необходимо е да наемете обект със статут на производствен обект за храни, съобразно изискванията на чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗХ.

В обекта е необходимо да осигурите:

Склад за суровини, оборудван с рафтове, стелажи и скари;Склад за еднократни и транспортни опаковки, оборудван с рафтове и стелажи

В складовите помещения е необходимо да се осигури естествена или изкуствена вентилация.

Работно помещение с обособени зони за:

– подготовка на продуктите (осоляване, добавяне на брашно, захар, и др. суровини), оборудвана с работен плот или плотове за обекти с по-голям капацитет, мивка  с течаща топла и студена вода;

– зона за дражиране и захаросване на ядки и изсушени плодове, оборудвана с уред, който автоматично извършва процеса;

– хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа.

Помещение  или изолиран кът за пакетиране и етикетиране:

Необходимо е да се осигури работен плот, уреди за опаковане или етикетиране и хигиенна мивка.

За обекти с по-малък капацитет може да се обособи площ за опаковане и етикетиране в работната площ, като в този случай не е необходимо да се осигурява хигиенна мивка.Помещение или изолирана площ за съхранение на готова продукция преди експедицията.

Необходимо е да се оборудва със съоръжения за съхранение на  храните (рафтове, стелажи и скари). Задължително е да има осигурена естествена или изкуствена вентилация, както и стаен термометър и влагомер;

Санитарно-битово помещение или изолирана площ (за обекти с по-малък капацитет) за преобличане на персонала, съхранение на работното облекло, личното облекло и вещи.

Необходимо е да се оборудва с гардероби, закачалки и др. За всеки работник трябва да има площ с гардероб, а ако се работи на смени може един гардероб да се използва от няколко служители, които работят през различни смени.Тоалетна за персонала:

Необходимо е да се оборудва с тоалетна чиния, ефективна промивна инсталация, мивка с течаща топла и студена вода. Към мивката в тоалетната се монтира подвижен душ за да се избегне изграждане на баня. За производствени обекти с по-голям капацитет е необходимо да има две тоалетни клетки.

2. Необходими документи за регистрация, които се изискват от БАБХ:

1. НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки;

2. Система за самоконтрол;

3. Технологична документация за отделните групи храни;

4. Технологични карти свързани с технологичната документация;

5. Мониторингова програма;

6. Контролни карти и чек листи;

7. Процедура за обратна проследимост;

8. Проекти на етикети за отделните видове храни.

III. Общи хигиенни изисквания за обектите, които приготвят и предлагат на място и които дистрибутират продукти

Повърхностите на пода, стените таваните трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекция при необходимост.

Подът може да е облицован с плочи от теракота, гранитогрес, да е изграден от мрамор, гладка циментова настилка или от други материали, но е задължително да е гладък и да позволява лесно почистване и дезинфекция.

Стените може да са боядисани с латекс или други бои, да са изградени от ПВЦ или други плоскости.

Стените зад мивките и работните плотове, които се допират до стена трябва да са на отстояние 30-60см. с гладка повърхност, която да позволява почистване и дезинфекция. Повърхността може да е изградена от ПВЦ материал, фаянсови плочи, алуминий, алпака или да се използва термо-плот. Ако целите стени са облепени с фаянсови плочи или са облепен с ПВЦ материал или други плоскости не е необходимо.

Таваните трябва да са изградени от материали, които не допускат образуване на влага и плесени.

Вратите трябва да са гладки, да се затварят плътно и да позволяват почистване и дезинфекция.

Прозорците, които се отварят е необходимо да са със защитни мрежи.

Осветителните тела трябва да са обезопасени. Не трябва да има висящи и опасни кабели.

Сифоните за производствените обекти трябва да са с подходящ наклон, а също да са обезопасени с решетки. Това е изискване само за производствени обекти, които дистрибутират до търговски обекти.

IV. Общи изисквания за режима на регистрация в БАБХ

Регистрация се извършва в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. В страната има 28 ОДБХ-та, които са в областните градове и да подчинени на БАБХ.

От 09.06.2020г. влезе в сила нов Закон за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102/2022г., който изисква всеки обект за търговия и производство на храни да има статут съобразно ЗУТ (чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗХ), който да е в съответствие с дейността, която се извършва.

За пекарни на ядки и маслодайни семена с приготвяне и реализация на място се изисква помещението да има статут на пекарна, бърза закуска или магазин. Има изключение за градовете Бургас и Стара Загора, които не допускат в помещенията да са със статут на магазин да се регистрира пекарна за ядки. Това е така, защото в България няма уеднаквени изисквания за прилагане на законодателството и от централата на БАБХ не са заинтересовани ЗХ да се прилага еднакво в различните ОДБХ-та.  Писали сме не веднъж и примери сме давали, но няма заинтересованост.

За  производства с печене, дражиране, захаросване, пакетиране и етикетиране на ядки, маслодайни семена и изсушени плодове, които извършват дистрибуция до търговски обекти е необходимо да намерите помещение със статут на производствен обект. Няма значение какво е било производство преди това.

В Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта се подават следните документи:

1. Заявление за регистрация на обект- образец КХ № 1 на БАБХ;

2. Списък с групи храни- Приложение № 1 към образец КХ № 1 на БАБХ;

3. Документ за собственост на обекта или договор за наем- копие;

4. Документ за статута на помещението съобразно ЗУТ (по-горе съм описала точно какъв статут е необходим за двете категории обекти)- копие;

5. Документ за платена държавна такса  по тарифата на БАБХ.

От подаване на документите, до 5-тия работен ден обекта се вписва в регистъра на БАБХ, т.е се регистрира съобразно изискванията на чл. 26, ал. 7 от ЗХ, но не можете да започнете дейност по-рано от 14-тия календарен ден, съобразно чл. 26, ал. 2, т.11 от ЗХ.

Проверката за пекарни за ядки и маслодайни семена с приготвяне и реализация на място е до 60-тия календарен ден от вписване на обекта в регистъра.

Проверката за производствени обекти, които извършват дистрибуция до търговски обекти е до 30-тия ден от вписване на обекта в регистъра.

Сроковете за проверките определени в чл. 26, ал. 9 от Закона за храните.

Не е задължително да се извърши проверка за да започнете дейност. На 14-тия ден се започва дейност. Проверките са хигиенни, а не одобрителни. Обектът може да се затвори със Заповед ако има груби, системни нарушения на ЗХ или подзаконовите нормативни актове съобразно чл. 27, ал. 1, т. 4 от Закона за храните. Може да се издаде Заповед и за спиране на дейност от обект ако има непосредствена, голяма опасност за живота и здравето на хората, съобразно чл. 26, ал. 11, т. 2 от ЗХ.

Може да се регистрира онлайн търговия или както законово е описана търговия от разстояние при двете категории обекти.

За да регистрирате търговия от разстояние (онлайн) е необходимо да  имате регистриран сайт, онлайн магазин или друга регистрация в електронното пространство.

Процедурата по регистрация на онлайн търговията е описана в Раздел IV Търговия от разстояние от Закона за храните, но се прилага в България от 31.12.2021г. с влизането в сила на Наредбата № 12 з специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, обн. в ДВ. бр.100/2021г.

За да регистрирате търговия от разстояние е необходимо да подадете следните бланки и документи в ОДБХ:

1. Заявление за регистрация- образец КХ № 1 на БАБХ (същият образец  с който се регистрира физическия обект);

2. Копие на удостоверение за регистрация от БАБХ.

3. Документ за платена държавна такса.

До 5 работни дни се вписва в регистъра на БАБХ разрешението за извършване на търговия от разстояние. Вписва се като текст към електронната  регистрация на физическия обект.

От 09.06.2020г. не се издават Удостоверения за регистрация на хартиен носител. Регистрацията е само в електронен регистър в БАБХ, който е публичен и всеки може да провери дали даден обект е регистриран по Булстат (ЕИК).

V. Други общи изисквания свързани дейностите

1. Трудова медицина:

Необходимо е да имате изготвена разработка по трудова медицина ако имате наети работници.

Ако сте ООД, АД, ЕООД и работите само управителите не е необходимо да имате разработка по трудова медицина.

При трудовата медицина се извършва анализи на риска за здравето на работниците.

2. Изисквания за работното време:

Изисква се само за пекарни, които предлагат печени ядки и маслодайни семена на място в обекта.

Не се изисква разрешително за работно време за производствени обекти, които дистрибутират продукти до търговски обекти.

Не във всички области се изисква регистрация на работно време.

3. Изисквания за регистрация на касов апарат:

При започване на дейност е необходимо да свържите касовият апарат с НАП.

Преди това трябва да имате закупен и регистриран касов апарат.

Това са основните изисквания за регистрация на пекарни за ядки и маслодайни семена с приготвяне и реализация на място и производствени обекти за печене,  дражиране, захаросване на ядки, маслодайни семена и изсушени плодове с дистрибуция до търговски обекти.

Автор: Валя Бойчева

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!