консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Image thumbnail

Блог

Изисквания за откриване  на обект за приготвяне на царевица на пара

Царевицата на пара е вкусна, здравословна и е любим продукт на деца и възрастни.
За да се приготвя царевица на пара е необходимо да имате фирма и да регистрирате в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) един от следните видове обекти:
– Подвижен обект (количка, каравана, кемпер и др.);
– Павилион;
– Бърза закуска;
– Кулинарен магазин.
Основни изисквания за узаконяване на обектите:
• За подвижен обект „Количка за царевица на пара“ е необходимо да получите разрешение за поставяне от община, управител на пазар или от собственика на мястото, където искате да разположете съоръжението.
• За подвижен обект „Кемпер“, „Каравана“ и друг подобен е необходимо автомобила да е регистриран в КАТ, като „специален автомобил“. На всяко място, на което поставяте подвижния обект трябва да имате разрешение за престоя.
• За павилион, бърза закуска или кулинарен магазин е необходимо да имате документ, съобразно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Документите по ЗУТ са следните:
– Разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ (за временни преместваеми обекти);
– Удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ;
– Разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ за временни, второстепенни постройки.
– Друг документ, който удостоверява, че обекта не подлежи на въвеждане в експлоатация (издават се за търговски помещения в по-стари сгради, които са построени преди 2000г.)
Изисквания за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ):
ОДБХ има във всеки областен град, като в страната са общо 28 и всички са на подчинение Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
В ОДБХ се подават следните документи:
1. Заявление и списък с групи храни (образец КХ 1 на БАБХ и приложение 1 към него „Списък с групи храни“);
2. Договор за наем или документ за собственост (при необходимост);
3. Разрешение за поставяне;
4. Документ по ЗУТ;
5. Талон за автомобила (за кемпери, каравани и др.);
6. Документ за платена държавна такса.
След подаване на документите не може да започнете работа по-рано от 14 календарни дни, като се брои от деня на подаване, съобразно изискванията на чл. 26, ал.2, т.11 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г.
При подаване на документите декларирате в заявлението, че имате разработени документи за безопасност на храните, които за обект за приготвяне на царевица на пара са следните:
1. НАССР процедури за анализ и контрол на критично-контролните точки;
2. Система за самоконтрол свързана с прилагане на добрите търговски и хигиенни практики (включва 9 програми);
3. Контролни карти и чек листи;
4. Мониторингова програма (изисква се само в гр. София).
Ние разработваме професионално изброените документи за безопасност на храните.
Изисквания към инспекцията по труда:
Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.
Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.
Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.
Общи хигиенни изисквания за устройство на обекта за приготвяне и предлагане на царевица на пара:
За подвижните обекти (колички, кемпери, каравани и др.) се изисква да се осигури мивка с резервоар и загряващо устройство за водата.
За павилиони, бързи закуски и кулинарни магазини се изисква единична или двойна мивка с течаща топла и студена вода.
Необходимо е в обектите за приготвяне на царевица на пара да осигурите хладилно съоръжение за съхранение на суровините- царевица, майонеза, сосове и др.
Ако снабдявате с по-голямо количество царевица осигурете нискотемпературно хладилно съоръжение (фризер).
За колички, кемпери, каравани и други подвижни обекти се допуска осигуряване и само на хладилна чанта.
За суровините (сол, захар и др.), които не изискват хладилни условия за съхранение е необходимо да осигурите рафтове или затворени шкафове.
Еднократните чаши, лъжици и салфетки се съхраняват в затворени пространства, които може да са кутии, торби, шкафове и др.
За съхранение на препаратите за почистване се осигурява изолирано пространство или шкаф.
За съхранение на лични вещи и облекло на персонала се осигурява изолиран кът с гардероб или закачалки за обекти тип: магазин, павилион и бърза закуска, а за подвижни обекти, като колички, кемпери, каравани и др. се осигурява шкаф или кутия.
Това са основните изисквания за регистрация на обекти за приготвяне на царевица на пара. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на посочените телефони.

Коментари

  • януари 31, 2024
    reply

    Таня Георгиева

    Моля за съдействие аз съм гражданин на община Несебър.Желая да продавам царевица за себе си и искам да взема тротоарно право за летния сезон2024г.Тротоарно право място където да има добър човекопотоп.Тъй като не разполагам с преместваема чешма и това е голям проблем аз съм достатъчно отговорно лице надявам се да ми окажете пълна подкрепа.

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!