консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Image thumbnail

Блог

Изисквания за регистрация на обект за печене и пакетиране на кафе или по-просто казано пекарна за кафе

Напитките от кафе са предпочитани от хората, защото са тонизиращи и ароматни. Едни от най-често срещаните сортове кафе са Арабика, Робуста и Либерика. Произходът на кафето е главно държавите Гвинея, Коста Рика, Никарагуа, Гана и др.
В България има голяма консумация на топли напитки от кафе, ето защо търсенето на кафето, като суровина е голямо.
Откриването на пекарна за кафе е добра бизнес инвестиция, поради което в настоящата статия ще Ви запозная с основните изисквания за регистрация в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Изисквания относно материално-техническата база:
• Обектът, които ще се използва за пекарна за кафе трябва да има статут по Закона за устройство не територията (ЗУТ) на обект за производство или търговия с храни. Това е изкискване е от 09.06.2020г. съобразно чл. 26, ал.1 т.2 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г.
• В обекта е необходимо да има 2 входа, но по изключение се допуска да има един вход, като това трябва да се опише подробно в документите за безопасност на храните.
• За съхранение на сурово кафе се обособява склад, оборудван с съоръжения (рафтове, стелажи, скари и др.) и везни. В складовото помещение се осигурява естествена вентилация, а при необходимост и изкуствена с осеви вентилатори или вентилационна система.
• За съхранение на опаковки еднократни и транспортни се осигурява склад за опаковки (еднократни индивидуални и транспортни) или изолирана складова площ за обекти с по-малък капацитет.
• Работна площ оборудвана с две мивки или една двугнездова, работени плотове, уред за печене на кафе, уред за мелене на кафе (при необходимост ако се предлага и смляно кафе). Необходимо е да се осигури естествена и изкуствена вентилация.
• Помещение или изолирана площ за пакетиране и етикетиране, като за обекти с по-малък капацитет може да се обособи и в работната площ.
• Складово помещение или изолирана площ за съхранение на готова продукция преди експедицията. Необходимо е да се осигури естествена вентилация.
• Санитарно-битово помещение за преобличане на персонала, оборудвано със закачалки или гардероби. Може да се обособи и изолирана площ за обекти с по-малък капацитет.
• Тоалетна за персонала, оборудвана с тоалетна чиния, промивна система, мивка с течаща топла и студена вода, средства за измиване и подсушаване на ръцете.
Изисквания към документацията за безопасност на храните:
Необходими са следните документи за безопасност на храните:
• НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки;
• Система за самоконтрол свързана с добрите търговски, хигиенни и производствени практики;
• Технологична документация;
• Технологични карти;
• Мониторингова програма;
• Процедура за акриламид.
След оборудване на помещението и разработване на документацията по безопасност на храните се подават следните бланки и документи в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта:
• Заявление и списък с групи храни (образци на БАБХ);
• Договор за наем или документ за собственост;
• Документ за статута на помещението;
• Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ.
В заявлението се декларира, че има разработен проект на документация за безопасност на храните.
След подаване на документите обекта се вписва в регистъра на обектите за производство на храни на БАБХ до 5-тия работен съобразно чл.26, ал. 7 от ЗХ, но може да започнете дейност не по-рано от 14-тия календарен ден съобразно изискванията на чл.26, ал. 2, т.11 от ЗХ.
Проверката от инспекторите е до 30-тия ден, като се брои от вписването на обекта в регистъра на БАБХ, т. е от 5-тия работен ден.
От 09.06.2020г. в влизане в сила на новия Закон за храните, обн. в ДВ бр.52/2020г. не се издава разрешително на хартиена бланка. Регистрацията е само на електронен носител в регистъра на БАБХ.
Може би Ви прави впечатление, че обектът се вписва в регистъра на 5-тия работен ден от входиране на преписката т. е се регистрира, но не може да започнете дейност по-рано от 14-тия календарен ден.
В това няма никаква логика, но законодателя така е решил.
Дистрибуцията на кафе се извършва само а автомобили регистрирани в БАБХ, като за да ги регистрирате е необходимо да подадете в ОДБХ:
• Заявление по образец на БАБХ;
• Копие на големия талон на автомобила;
• Документ за ползване ако не сте собственик, а само ще управлявате автомобила;
• Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ.
Извършва се оглед на автомобила и на предното стъкло се залепя стикер, който удостоверява, че може да превозвате храни.
Контролът на автомобилите за превоз на храни се извършва от инспектори от областните дирекции по безопасност на храните и КАТ.
Други необходими документи:
Необходимо е да се изготвят документи по трудова медицина, което е изискване на Инспекцията по труда.
Документите по трудова медицина са свързани с анализ на риска за здравето на работниците по време на работа.
Не е необходима разработка по трудова медицина ако нямате наети работници, т.е ако сте регистрирани, като ЕООД, ООД или ЕТ и работите само управителите не е необходимо да се прави разработка.
Това са накратко изискванията за регистрация на пекарна за кафе. Надявам, се че информацията Ви е била полезна. За повече информация и въпроси може да се обадите на тел. 0988 357 062, да пишете на имейл адрес valya.konsult@gmail.com. Лице за контакт: Валя Бойчева.
Информация за други обекти за производство и търговия на храни може да намерите в блогът към сайта ни: http://hassp-sistemi.bg/

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!